Behandelingen – Tandartsen Castellum – Houten

Behandelingen

Als de tandarts heeft geconstateerd dat je een beugel nodig hebt, word je doorgestuurd naar een tandarts voor orthodontie of een orthodontist. Ook als je zelf vindt dat je een beugel nodig hebt kom je bij deze behandelaars uit.
Je hebt dus geen doorverwijzing nodig.

Vanaf het moment dat je je bij ons in de praktijk meldt en de behandeling gaat starten zullen een aantal stappen doorlopen gaan worden. Hoeveel stappen en hoe lang die individueel en bij elkaar duren is afhankelijk van veel factoren, maar gemiddeld kun je aanhouden dat de behandeling gemiddeld 2 tot 2½ jaar duurt.

Meestal ziet een behandeling er stapsgewijs zo uit:

 1. De eerste afspraak
  Meestal een informatief gesprek met onze tandarts voor orthodontie waarin er wordt uitgelegd hoe e.e.a. in zijn werk gaat of een behandeling in haar optiek nodig is en of het het juiste tijdstip is of dat het beter is nog even te wachten.
 2. Het vooronderzoek
  De behandelaar moet een analyse, een behandelplan en een begroting opstellen. Daarvoor heeft zij gebitsmodellen en foto’s nodig.
  Er zullen niet alleen een aantal portretfoto’s worden gemaakt, maar ook röntgen- en schedelfoto’s. De behandelaar noemt die OPG (Orthopantomogram) en RSP (laterale schedelröntgenfoto).
 3. Behandelplanbespreking
  De behandelaar is klaar met het vooronderzoek en zal nu met jou, en/of je ouders, het behandelplan en de begroting bespreken.In het behandelplan zal worden vermeld welk type beugels er mogelijk zijn en hoe lang de betreffende beugels gedragen moeten worden. Dat is altijd een indicatie omdat ook meespeelt of je je beugel wel voldoende draagt. En soms zal bij kinderen de wisselfase en groei nog een rol spelen. In overleg wordt dan de behandeling gekozen want jullie moeten er uiteraard wel volledig achter staan.Op de begroting worden alle kosten vermeld die op dat moment verwacht worden. Soms zijn er gedurende de behandeling meerdere soorten beugels nodig, dan staan die op de begroting. Zijn er extra techniekkosten nodig? Ook dat wordt vermeld.
 4. De behandeling
  De behandeling wordt uitgevoerd zoals dat is besproken tijdens de bespreking. Als het nodig is zal dit worden aangepast, afhankelijk van het verloop van de behandeling. Hierover moet je uiteraard geïnformeerd worden.
 5. Einde van de behandeling
  Als de behandeling klaar is zal de behandelaar je beugel verwijderen. Soms wordt er nog zogenaamde retentieapparatuur geplaatst, bijvoorbeeld een spalkje en/of een nachtbeugel.
 6. Nazorg
  Het is gebruikelijk en noodzakelijk dat de behandelaar je na de beugelbehandeling nog een aantal keren zal zien. Er zal dan worden gecontroleerd of het resultaat wel behouden blijft en gekeken worden of de retentieapparatuur nog goed zit.

Soorten beugels
Voor alle soorten afwijkingen in het gebit bestaan specifieke beugels. Als je doorgestuurd wordt door de logopedist voor het afleren van afwijkend mond- en tonggedrag zul je een heel andere beugel krijgen dan wanneer de kaakgroei beïnvloed moet worden.

Onze tandarts voor orthodontie zal niet alleen vertellen welk type beugel je geplaatst krijgt, zij zal daarvan ook voorbeelden laten zien. En uiteraard legt zij je uit waarom je zo’n type beugel geplaatst krijgt.

 

 

 

 

Wij zijn aangesloten bij de VTvO (Vereniging Tandartsen voor Orthodontie).

Vereniging Tandartsen voor Orthodontie